น้ํายาปรับผ้านุ่ม, ระบบ Reverse Osmosis, ระบบ RO, โรงบําบัดน้ํา, อุปกรณ์บําบัดน้ํา

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp
 water softener Ion exchange equipment
Reverse Osmosis softener systems are used to treat RO in-fluent water to remove soluble hardness (calcium, magnesium, barium, and strontium) that can form scale on RO membranes.
We have special ion exchange water softener tanks to remove hardness from raw water. This tanks material depend on raw water TDS and application can be FRP, Carbon Steel, Stainless Steel 304 and Stainless Steel 316. And also size of the tank designed with flow ratio.
reverse osmosis system,ro system,water treatment plant,water treatment equipment