ทุกกรณี

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp

กวางตุ้งสตาร์ควอเตอร์อ้างอิง

100TH Jakarta Seawater Desalination Equipment

การกรองน้ําบาดาลน้ํามันกระบวนการกรองน้ําหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

100T/Hdesalination equipment for Jakarta,High energy recovery rate can highly recover effective energy, reduce energy consumption, save environmental protection, and greatly improve the utilization rate of energy. International element brand. 
The effluent water quality meets the "WHO Guidelines for Drinking Water Quality"   "National Drinking Water Quality Standard"
 
100TH Jakarta Seawater Desalination Equipment-3
100TH Jakarta Seawater Desalination Equipment-4

กรณีอื่นๆ

ถามคําถามของคุณ