ประเทศไทย 15T Double Stage + 12.5T Edi

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp

กวางตุ้งสตาร์ควอเตอร์อ้างอิง

Thailand 15T Double Stage+12.5T Edi

การกรองน้ําบาดาลน้ํามันกระบวนการกรองน้ําหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

15T/H Double RO +12.5T/H EDI for Thailand,for producing make-up water. 
One of their main concerns was to avoid the use of chemicals.
By using a double pass RO, membrane and EDI from STARK, ultrapure water of a very high
quality is produced.


Thailand 15T double stage+12_5T EDI-3

กรณีอื่นๆ

ถามคําถามของคุณ