อินโดนีเซีย 30T Ultrafiltration Equipment

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp

กวางตุ้งสตาร์ควอเตอร์อ้างอิง

Indonesia 30T Ultrafiltration Equipment

การกรองน้ําบาดาลน้ํามันกระบวนการกรองน้ําหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

Industrial UF purification equipment at capacity of 20TPH for water with suspended solids and bacteria and virus. With a high rate of bacteria and filtration.

It is a purification, separation or concentration of semipermeable membrane in separation techniques for solution. After more than 20 years rapid development, it has become one of the widest techniques in separation field. It widely uses in food and beverage, chemical electron, biological construction for environmental protection, etc.

Ultra filtration membrane is used to remove suspended solids, colloids, microorganism, bacteria,virus and macro molecule organism from the raw water.It has good function of color removing, oil removing, turbidity removing, COD and BOD removing. UF technology can be adopted under condition of normal temperature and  low pressure with low energy consumption

Indonesia 30T Ultrafiltration equipment-2

Indonesia 30T Ultrafiltration equipment-3

กรณีอื่นๆ

ถามคําถามของคุณ