เครื่องคอนเทนเนอร์ 10T ของอัฟกานิสถาน

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp

กวางตุ้งสตาร์ควอเตอร์อ้างอิง

Afghanistan 10T Container Machine

การกรองน้ําบาดาลน้ํามันกระบวนการกรองน้ําหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

The existing water treatment plant was supplied in 1970. An upgrade of the water treatment plant was required, but no free space at site was available. Also, the construction works on-site was requested to be minimized.

It was decided to order the equipment built inside 40’ containers. 
Site installation was reduced to the pipe system and the electrical wiring between 
the containers.
 
Afghanistan 10T container machine5
Afghanistan 10T container machine2
Afghanistan 10T container machine8
Afghanistan 10T container machine6

 

Afghanistan 10T container machine4
Afghanistan 10T container machine7
Afghanistan 10T container machine9
Afghanistan 10T container machine10

กรณีอื่นๆ

ถามคําถามของคุณ