โฮสต์น้ําบริสุทธิ์ 15t บังคลาเทศ

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp

กวางตุ้งสตาร์ควอเตอร์อ้างอิง

15t Pure Water Host Bangladesh

การกรองน้ําบาดาลน้ํามันกระบวนการกรองน้ําหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

One of the most important issues within the food and beverage industry is a reliable daily supply of the desired water quality and quantity. It is vital for insuring high-quality products as well as dependable production with no downtime. The focus of Danone Bengal is to follow extremely high international standards providing the best dairy products for the Bengal market.

The supplied RO unit is custom-made in sanitary design and equipped with a selection of customer-defined measurement equipment following the very high Danone standards for all components. The production needed a reliable supply of 15 cubic meters of demineralized ingredient water per hour.
 
15t Pure Water Host Bangladesh-3
15t Pure Water Host Bangladesh-4
 
15t Pure Water Host Bangladesh-5
15t Pure Water Host Bangladesh-6
15t Pure Water Host Bangladesh-7

กรณีอื่นๆ

ถามคําถามของคุณ