อุปกรณ์น้ําบริสุทธิ์สแตนเลส 30T

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp

กวางตุ้งสตาร์ควอเตอร์อ้างอิง

30T Stainless Steel Pure Water Equipment

การกรองน้ําบาดาลน้ํามันกระบวนการกรองน้ําหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

การประยุกต์ใช้ตัวกรองปิโตรเคมี

Water treatment for Turkmenistan Glass Factory Raw water is partly public water supply and partly own water source. First step is removal of mechanical impurities, iron and manganese in pressure filters. Filtered water is used partly as potable water and partly for the DI water production.

The DI water production is done in several steps, including double-pass membrane filtration. 
After first pass water is used partly for cooling purposes. 
After second pass the DI water is used as rinse water in glass washing machines. A special coating process requires water quality with low silica content and conductivity less than 1 µS/cm. 
Within each glass rinse zone, the water is recycled over special filters, combined carbon and gravel filters and UV disinfection units to minimize the water consumption.

 
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-3
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-4
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-5
 
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-6
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-8
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-12
 
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-2
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-10
30T Stainless Steel Pure Water Equipment-11

กรณีอื่นๆ

ถามคําถามของคุณ